Homeopati

Klassisk homeopati – en investering i bedre helse

Klassisk homeopati er en selvstendig, medisinsk terapiform. Metoden bygger på behandlingsprinsipper fra oldtiden som ble gjenoppdaget og videreutviklet av legen Samuel Hahnemann for 200 år siden. Midlene er skånsomme og dyptvirkende. De brukes kun i korte kurer, og det oppstår ingen avhengighet eller bivirkninger ved riktig bruk. Behandlingen er smertefri.

Langvarige resultater

Klassisk homeopati tar sikte på langvarige resultater for hele mennesket, ikke bare kortvarig lindring av lokale plager. Homeopati kan også kombineres med de fleste andre terapiformer, deriblant skolemedisin. Medisinene bør foreskrives av en velutdannet terapeut, med mindre det gjelder milde tilstander eller ved akutte ting hvor det haster å prøve å hjelpe pasienten.

Helhetsterapi

Mennesket fungerer som en helhet og må behandles som en helhet. En sykdom er ikke bare en forstyrrelse i et eller annet organ. Alle deler av mennesket blir berørt av indre og ytre påvirkninger. Medisinen blir derfor valgt utfra det totale symptombildet – hvordan organismen fungerer på alle plan.

Individuell behandling

Ti pasienter med samme lidelse kan gjerne behøve ti ulike homeopatiske medisiner. Fordi vi mennesker er vidt forskjellige både når vi er friske og syke, må behandlingen også være forskjellig.

De vanligste pasientgrupper jeg møter i min praksis, er mennesker med :

 • svekket immunapparat, utmattelse
 • forkjølelser, øreverk, halsbetennelser, bihuler
 • allergier, astma
 • søvnproblemer
 • humørsvingninger, emosjonelle plager
 • adferdsvansker hos barn og unge
 • konsentrasjonsvansker
 • hyperaktivitet
 • hodepine/migrene
 • menstruasjonsplager, PMS og menopause
 • fertilitetsproblemer
 • fordøyelsesbesvær, kolikk, matintoleranser
 • blæreproblemer
 • eksem, kviser og andre hudplager
 • smerter, betennelser og stivhet i muskler og ledd
 • folk som trenger hjelp til å bygge opp igjen helsen etter alvorlig sykdom

Homeopater har ikke lov til å behandle kreft, diabetes, struma, kjønnssykdommer, epilepsi eller foreta operative inngrep.

Hva skjer hos en homeopat?

Når du søker hjelp hos en klassisk homeopat, blir du bedt om å beskrive dine plager nøye, slik at ditt totale helsebilde kan kartlegges. De fysiske og psykiske faktorer er nært knyttet sammen. Ofte kan kroppslige plager starte i forbindelse med følelsesmessige belastninger som f.eks. sorg. Men humør, hukommelse, tanker og konsentrasjonsevne kan også forandre seg som en følge av fysiske skader og lidelser. Et grundig intervju med undersøkelse tar normalt 2-2,5 timer første gangen (3-4 timer hvis pasientene har sammensatte og mer

alvorlige plager eller bor langt unna som vanskeliggjør mer hyppige konsultasjoner.)

Videre oppfølgingskonsultasjoner tar 1 time. Oppfølging er vanligvis nødvendig ca. hver 3-8 uke til du igjen er i god balanse fysisk og psykisk. Deretter er det klokt med en helsesjekk en gang per år for åta tak i ubalanser så tidlig som mulig. Det er en klok investering både for helsen og økonomien. Klassisk homeopati kan benyttes ved de aller fleste sykdomstilstander og er spesielt godt egnet i forebyggende arbeid.

Selvhelbredende krefter

Det er kroppen selv som ”gror såret”, og ikke plasteret som gjør det. Mennesket har en iboende evne til å helbrede seg selv. Får du et kutt i fingeren, gror det vanligvis i løpet av et par dager. Spiser du bedervet mat eller drikker for mye alkohol, kvitter kroppen seg med giftstoffene ved diaré eller oppkast. Sykdomsfremkallende virus og bakterier bekjempes bl.a. ved hjelp av feber. Disse enkle eksemplene viser at organismen på en fornuftig måte selv opprettholder god helse – uten hjelp av medisiner.

Hvorfor blir vi syke?

Sykdom oppstår når organismens selvhelbredende evner er svekket. Dette kan skyldes skader, arv, levemåte eller påkjenninger fra omgivelsene. Organismen trenger behandling når motstandskraften er så redusert at organismen ikke klarer å komme i balanse igjen uten hjelp. Når symptomene setter seg fast, eller ikke lenger er nødvendige, kan man bruke homeopati for å igjen få i gang helbredelsesprosessen.

Hvis vi bare ”kriger” mot symptomene uten å gjøre noe med årsakene, belastes organismen enda mer, og vi forstyrrer selvhelbredelsen. Vi bør derfor styrke helsen ved å støtte opp under organismens eget arbeid for å bli frisk. Å lakke over rusten på en bil er som kjent ingen varig løsning.

Homeopatiske medisiner

De fleste av medisinene er utprøvd på mennesker i 200 år. Du kan derfor være trygg på at vi har lang erfaring med det midlet du får. Homeopater har 200 medisiner til rådighet. De fleste midlene er hentet fra plante-, mineral- og dyreriket, og er også meget miljøvennlige.

Homeopatiske medisiner er potenserte. Det betyr at de behandles på en slik måte at de blir skånsomme og uten bivirkninger ved riktig bruk. Denne prosessen bevarer de medisinske kvalitetene i utgangsstoffet. Samtidig får midlene et høyt innhold av energi, som gjør det mulig å stimulere og styrke organismen.

Homeopatiens fire grunnprinsipper:

 1. Likt kureres med lignende. Et stoff kan kurere de samme symptomene hos syke som det fremkalles hos friske.
 2. Én medisin av gangen. Bare ved å bruke ett middel om gangen, har vi kontroll over behandlingen.
 3. Minimum dose. For å forstyrre organismen minst mulig, gir vi i homeopatien så lite medisin og så sjelden vi kan. Den minste dosen som er tilstrekkelig til å hjelpe organismen til å helbrede seg selv, er den beste.
 4. Medisinene utprøves på friske mennesker. Det er viktig, fordi dyr og mennesker reagerer ulikt på forskjellige stoffer. Dyr kan heller ikke beskrive hvilke virkninger medisinen har på humør, konsentrasjonsevne, søvn eller at de klør, får angst eller smerter.

”Behandlingens høyeste ideal er å gjenopprette en sunn tilstand hurtig, hensynsfullt og permanent; å fjerne og ødelegge alle deler av sykdommen på den mest direkte, den sikreste og minst skadelige måte – etter klart forståelige prinsipper.”

Samuel Hahnemann (1810) ”Organon der Heilkunst”

Benedicte har 30 års erfaring innen homeopati
Benedicte har 30 års erfaring innen homeopati