Energibehandling

All behandling påvirker energiene til mennesker, dyr og planter. Noen terapiformer er mer direkte rettet mot å stimulere (øke) energien i en organisme eller bevege den i en annen og friskere retning.

Ulike metoder å øke energien

Homeopati, akupunktur, healing, energimassasje, soneterapi/reflexologi og cranio sacralterapi  og yoga/meditasjon er eksempler på slike metoder. Forskjellen på en død og en levende organisme, er nettopp energi. Uten denne livskraften, kalt Chi, Dynamis og lignende, så dør kroppen.

Forebygge fysisk sykdom

Når man blir syk starter endringen på energiplanet og materialiserer seg på det fysiske, emosjonelle og mentale planet hvis man ikke raskt får kommet i balanse. At endringen kommer først på energiplanet, gjør at man med en del metoder kan oppdage sykelige endringer før det går så langt som til å manifestere seg i fysisk, mental eller emosjonell sykdom. Å forebygge eller oppdage ting tidlig er langt klokere, mer skånsomt og rimeligere enn å vente til at det utvikler seg.

Kartlegging

Energibehandling omfatter både å måle og kartlegge energinivåer, se endring i funksjoner og mønstre OG å behandle for å bli friskere. Det er mange måter å kartlegge helse på og den energetiske tilstanden. I kinesisk medisin bruker man for eksempel pulsdiagnose, legene bruker blodtrykksapparat og EKG, soneterapeuten kjenner på spenningen og konsistensen på vev i sonene på føttene eller i hendene, kinesiologen og healeren tar inn det elektromagnetiske feltet rundt kroppen og måler tilstanden i de forskjellige organsystemene og på både det emosjonelle, mentale og spirituelle planet.

Hjelp til selvhjelp

Kommer du for å få en ren energibehandling hos oss, vil du kunne sitte eller ligge og vi vil prøve å hjelpe deg til å komme ned i en dypere energetisk tilstand. Målet med denne tilstanden er å balansere deg og at du kommer i “reperasjonsmodus” slik at kroppen og sinnets selvhelbredende krefter kan få gjøre jobben sin igjen. Vi prøver å lære de som kommer om forskjellige teknikker og hjelpemidler slik at de kan komme i denne tilstanden hjemme også. Hjelp til selvhjelp er et viktig fokus for oss. Vi vil lære deg alt vi kan om hvordan du kan styrke helsen din, forebygge, reparere og vedlikeholde den ut ifra din individuelle genetikk, dine behov og livssituasjon.