Potensial-astrologi

Lever du ut dine potensialer?

Vi er alle født med unike kombinasjoner av egenskaper og evner vi kan se på som potensialer. Hvert av disse potensialene kan sammenlignes med et frø som ligger under jorden og venter på å spire og gro og bli til det den er ment å være, nemlig en blomst, et tre, en busk eller hva det måtte være som ligger i dens opprinnelige natur. Hvordan vi nærer disse frøene, har også sammenheng med det endelige resultatet. For at de skal vokse seg sterke og friske, må vi passe på at de får riktig type gjødsel, nok lys, stell osv.

Ved å betrakte potensialene våre på samme måte, blir det tydelig at vi også må vie tid og oppmerksomhet, samt nære disse egenskapene for at de skal  kunne realiseres og uttrykkes som en del av vår individualitet. Kvaliteten av uttrykket står i direkte forbindelse med graden av bevissthet rundt det aktuelle potensialet og hva det «krever» for å utvikles. Dvs; jo mer bevissthet vi har om hvilken type næring som passer best for frøet, jo større og sterkere vil planten bli.

Vårt personlige fødselshoroskop viser vår individuelle, unike sammensetning av potensialer. Vi har da et utgangspunkt, et fantastisk redskap for å kunne tydeliggjøre oss som individer, samt hvilke «frø» vi har mulighet til å utvikle og realisere. Det er ikke uten grunn vi kaller det et fødselsKART. Likesom et geografisk kart viser landskapet til et bestemt område, viser fødselskartet  et individs potensielle, personlige «landskap».

«Potensielle» fordi vi har fri vilje og bestemmer selv om vi vil nære disse frøene eller ikke. I mange tilfeller er det ikke fordi man ikke vil, men fordi man ikke er klar over hvilke frø som ligger der.

I tillegg har vi alle våre forviklinger og diverse problematikker som hindrer vår vekst på ulike måter. En del av våre forviklinger stammer fra familiesystemet. Vi arver bestemte egenskaper og evner fra våre forfedre, men ikke alle i sin utviklede, funksjonelle form, ettersom våre forfedre har hatt sine egne problemer og forviklinger.

Foruten familiesystemet har vi i tillegg med oss våre personlige, karmiske forviklingstemaer. Uten å gjøre det for komplisert, er dette alle temaer jeg befatter meg med når jeg jobber med klienter, for å gjøre det jeg kan for å hjelpe klienten å belyse og ta tak i temaer som etter min oppfatning er essensielle å jobbe med ift klientens utvikling av sine potensialer. Denne bevisstgjørings og utviklings-prosessen kan bidra til et mer meningsfullt og helhetlig liv, gjennom det å leve ut alle aspekter av seg selv og bli mer og mer den man er ment å være.

Konseptet og den terapeutiske prosessen tilknyttet utviklingen av potensialene er utviklet av Olaf Rademacher. Han har grunnlagt og driver Akademi for Potensial Psykologi, APP, hvor jeg for tiden er student.

Jeg tilbyr oppfølgingstimer for de som ønsker å gå inn i en terapeutisk prosess og jobbe videre med bevisstgjøring rundt spesifikke tema.

I dette arbeidet benytter jeg Astrologiske tarot kort (symbolon), som er et superspennende redskap for å belyse spesifikke temaer ytterligere, samt hva man trenger å jobbe med her og nå.

Siden jeg foreløpig er under utdanning tilbyr jeg konsultasjoner til redusert pris.

Jeg trenger din fødselsdato, klokkeslett og fødested for å kunne stille et presist horoskop.

800,- for 1,5t

Vakker solnedgang