Potensial-astrologi

Lever du ut dine potensialer?

Lever du i samsvar med dine verdier og evner?

Astrologi er et av mitt livs store lidenskaper. I 20 år har jeg holdt den tett til hjertet, men ikke vært helt åpen om det. Endelig tar jeg det i bruk i mitt terapeutiske virke, og lever da mer i samsvar med den jeg er og det jeg elsker, på et indre OG ytre plan.

Mitt ønske er å hjelpe andre å bli mer bevisst på hva som skjuler seg i deres skygge-landskap, og som gjerne vil ut i (dags)lyset.

Et fantastisk redskap for det, er nettopp ASTROLOGI.

Fødselshoroskopet viser et menneskes unike, personlige sammensetning av medfødte potensialer.

Hvorvidt og i hvilken grad disse potensialene blir realisert eller ikke, sier horoskopet derimot ingenting om.

Å bli kjent med sine egne potensialer kan gi inspirasjon og motivasjon til selv-utvikling, og som følge av det en mer balansert og meningsfull tilværelse i samsvar med egne verdier.

Min tilnærming er å fokusere på det jeg anser som de største og viktigste «utviklings-tema» i horoskopet.

Disse gir en pekepinn på livsområder og karaktertrekk vi godt kan fokusere litt ekstra på, samt adferdsmønstre som kanskje har utspilt sin rolle og vi med hell kan bevege oss bort fra.

En del utdaterte atferdsmønstre har vi med oss fra familiesystemet.

Likesom vi arver genetiske trekk, arver vi også ubevisste holdninger og psykiske mønstre fra våre forfedre. En nærmere kikk på slike nedarvede tendenser kan være svært verdifullt ift utvikling av våre medfødte potensialer.

Jeg tilbyr oppfølgingstimer for de som ønsker å gå inn i en terapeutisk prosess og jobbe videre med bevisstgjøring rundt spesifikke tema.

I dette arbeidet benytter jeg Astrologiske tarot kort (symbolon), som er et superspennende redskap for å belyse spesifikke temaer ytterligere, samt hva man trenger å jobbe med her og nå.

Jeg er foreløpig i utdannelse på Akademi for Potensial Psykologi og Astrologi (A.P.P) og tilbyr derfor konsultasjoner til redusert pris.

Jeg trenger din fødselsdato, klokkeslett og fødested for å kunne stille et presist horoskop.

800,- for 1,5t