Vår visjon

Vi har laget et senter som er slik vi selv hadde ønsket å komme til, og vi prøver å møte hver og en på samme måte som vi selv hadde ønsket å bli møtt. Med andre ord, som et medmenneske. Vi brenner for at folk skal få kunnskap om de behandlingstilbud som kan hjelpe dem og lære dem mest mulig om hvordan de kan forebygge, reparere og vedlikeholde egen helse og lære andre videre.

Pasientplakaten

Våre etiske- og faglige retningslinjer

Vårt mål er å være et kunnskaps- og behandlingssenter hvor pasienter fritt kan velge behandlingsformer. Senteret skal være tverrfaglig og tilby behandlingsformer som mangler i det offentlige helsevesenet. Vi skal ha terapeuter både fra alternativ og tradisjonell medisin, gjerne med begge typer utdannelse, som samarbeider til pasientenes beste.
Vi jobber komplementært, det vil si at våre behandlingsformer kan kombineres med og tilpasses andre behandlingsopplegg du ønsker å følge, enten det er vanlig vestlig legebehandling eller andre terapiformer du vil bruke for å bli friskere fortest mulig.

Vi har mange års erfaring i å bruke støttebehandling parallelt med at pasienter går på medisiner, gjennomgår operative inngrep og tøffe behandlingsopplegg.  Kommer du til oss, vil vi oppfordre deg til å lytte til legenes råd og være trygg på at du kan fortsette med deres behandlingsopplegg samtidig som vi bruker andre metoder for å hjelpe deg. Noen tror feilaktig at de må velge vanlig eller komplementær/alternativ/natur medisin.

Vi synes det er langt klokere å ta det beste fra alle terapiformer, slik vi selv også gjør, og lage et individuelt opplegg som gir deg den beste fremgangen, så hurtig og skånsomt som mulig. Vi har som mål att at du skal bli friskest mulig uten å sitte igjen med behandlingsskader som kunne vært unngått.

Vi brenner for at folk skal få kunnskap om de behandlingstilbud som kan hjelpe dem og lære dem mest mulig om hvordan de kan forebygge, reparere og vedlikeholde egen helse og lære andre videre. Vi vet at god helse ofte handler om riktig kunnskap og at man må lete til man finner det som passer best for hver enkelt.

Vi jobber etter strenge etiske – og faglige retningslinjer og du skal være trygg på at:

  • Hos oss er terapeutene forsvarlig utdannet i terapiformene de utøver her.
  • Hos oss er terapeutene bundet av taushetsplikten
  • Hos oss forplikter vi oss til å prøve å samarbeide med din lege og andre du går til hvis du vil.
  • Hos oss vil vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Hvis vi mener at en annen terapeut på eller utenfor senteret kan hjelpe deg bedre, vil vi henvise deg til denne.
  • Hos oss behandler vi ikke alvorlige lidelser FØR de er undersøkt av minst en lege.
  • Hos oss er vi faglig- og økonomisk uavhengige av firmaer, foreninger, statlige institusjoner ol.
  • Hos oss er alle forpliktet til å holde seg faglig oppdatert og skal skaffe seg det utstyret som er nødvendig for en forsvarlig og best mulig behandling
  • Hos oss vil du få en tett og personlig oppfølging av en eller flere terapeuter til behandlingen din er avsluttet eller du er blitt henvist videre til en annen terapeut eller et annet senter

Velkommen!

Vennlig hilsen Benedicte Berg-Bentzrød,  grunnlegger av og leder
for Helseorkesteret