Litt om oss

På Helseorkesteret jobber det bare terapeuter som tenker helhetlig og ønsker å bidra med terapiformer som fungerer komplementært til det offentlige helsevesenet tilbyr pasientene.
Vi tilpasser behandlingsopplegget til det du allerede benytter deg av andre steder, slik at du øker sjansen for å bli friskere fortest mulig og på en skånsom og varig måte.

Integrert medisin er vårt mål og vi ser derfor helsevesenet og terapeuter fra andre klinikker som kollegaer med et felles mål. Vi ønsker derfor ha et best mulig samarbeidsforhold til dem, men alltid på en måte hvor lojaliteten til pasientens beste og med respekt for de behandlingsformene vi utfører.

Vi kan ikke gå på akkord med det som er faglig forsvarlig og best, men prøver å være åpne og faglig ydmyke overfor at alle fagfelt, også våre, kan utvikles til det bedre. Vi har selv erfart utallige ganger at kombinasjoner mellom vestlige og gamle og nye terapiformer gir mye bedre resultater og at alle behandlingsformene har noe verdifullt å bidra med.

Hos oss kan du få kartlagt helsen din og få lagt opp en individuell, grundig og helhetlig behandlingsplan. Sammen med deg vil vi legge en realistisk strategi og hjelpe deg til å gjennomføre den. Du kan selv fritt velge behandlingsformer, men vi vil gi deg våre beste råd om den terapiformen eller kombinasjonen som sannsynligvis vil passe best for deg.

Hos oss kan du velge hvor lang tid vi skal sette av til deg når du kommer. De fleste terapeutene har både dag – og ettermiddagstimer. All behandling skjer på separate lydisolerte behandlingsrom.

Hos oss vil vi gjerne du skal lære om hvordan du kan ta vare på helsen din og utvikle ditt unike potensiale. Vi er spesialister på å forebygge, reparere og vedlikeholde god helse. Vi vil lære deg hvordan du skal tyde og møte tidlige tegn på ubalanser og sykdom og vise deg verktøy du kan bruke for å styrke helsen din. Kunnskap gir utviklingsmuligheter, oversikt, trygghet og makt over din egen situasjon og helse.

Hos oss har vi mye erfaring med pasienter som har lav energi, svekket immunforsvar, fordøyelsesplager, matintoleranser, allergier, eksem, hormonforstyrrelser, overvekt, angst, hyperaktivitet, konsentrasjons-problemer, strever i par-forhold, med barna, på jobben eller har andre behov for profesjonell samtaleterapi, hodepiner, astma, overvekt, PMS, luftveisplager, smerter, betennelser m.m.

Hos oss vil vi du skal være trygg på at du møter terapeuter som jobber etter strenge etiske- og faglige retningslinjer. Vi er faglig og økonomisk uavhengige både av statlige og private firmaer og organisasjoner.