Maria Berg Junker

Psykologisk coach


Tlf: 
456 178 91

E-post:
mariabergjunker@gmail.com

Litt om meg

Jeg har utdanning i kognitiv nevrovitenskap og positiv psykologi med psykiatri og kriminologi som valgfag. Etterutdanning i rettspsykologi.
Jeg er rådgiver innen atferdsvitenskap med fordypning i romantiske relasjoner og tilknytning. Tar nå master i klinisk familieterapi og systemisk praksis.

Yrkeserfaring: Demens, autisme, psykisk utviklingshemning, psykiatri og rus, nettrådgiver i ung.no. Jeg starter nå privatpraksis på Helseorkesteret.


Sliter du med

  •  Angst, tankekjør, depresjon, sorg, traumer eller ensomhet?
  • Opplever du problemer i familien, i parforholdet eller i andre relasjoner?
  • Er livet overveldende og du er usikker på hva du vil? Eller har du det bra og vil få det bedre – med økt glede, mening og motivasjon?


Velkommen til barn og unge, voksne, par og familier

For bedre resultater setter jeg av 1,5 time per konsultasjon, på kontor eller gåtur. Jeg tilbyr psykologisk coaching mens jeg er under utdanning i master familieterapi og systemisk praksis – par og familie (redusert pris).

Arbeidstider: Dag og kveld, (helg) gratis prøvetime.

Velkommen!

 Priser

  • Psykologisk coaching -under utdanning
  • Psykologisk coaching
  • 1,5 time
  • 1,5 time
  • 750,- (redusert pris)
  • 1100,-

Send meg en melding