Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi er alltid er åpne for å bli kjent med dyktige og engasjerte fagfolk vi kan samarbeide med, enten det er som eksterne ressurspersoner, som kurs- og foredragsholdere eller terapeuter som jobber direkte sammen med oss på Stabekk.

Vi er ydmyke overfor alt vi ennå ikke kan og respekterer at andre terapeuter og fagområder har mye å tilby. Vi vil lære mer, både for vår egen faglige utvikling og for å kunne hjelpe våre pasienter på best mulig måte.

Ta kontakt hvis du etter å ha lest sidene våre kjenner at du ønsker å møte oss for å diskutere et nærmere samarbeid. Spesielt viktige er de sidene som omhandler våre visjoner og pasientplakaten vår. Et godt samarbeid avhenger av at vi har respekt for hverandres utgangspunkt og mål og har like holdninger til de viktigste tingene:

 • å alltid være åpen for faglig utvikling
 • ha fokus på pasientens beste
 • være en god kollega og lojal medspiller på laget vårt, være interessert i å lære av de andre og selv lære bort det du kan
 • å brenne for å spre kunnskap om faget og hvordan mennesker skal kunne oppnå en bedre helse og livskvalitet, med et bredere spekter av metoder enn det som finnes i det offentlige helsevesenet.

Vi er et komplementært senter. Vi forsøker å fyller hullene både i det private og offentlige helsevesenet ved å bygge bro mellom og kombinerer metoder som er brukt i tusenvis av år, med nye verktøy og terapiformer som nylig har kommet til landet vårt. Dette er behandlingsmetoder som brukes i stor skala i andre land.

Norge ligger langt fremme internasjonalt på en del medisinske fagfelt, mens på andre områder ligger vi langt etter og pasienter må reise utenlands for å få den hjelpen de trenger, dvs. de som har råd til det. Vi ønsker at folk skal få kunnskap om hva som finnes av verdifulle metoder og få mulighet til å få denne hjelpen også her i landet.

Dette gjelder bla. mat brukt som medisin og individuelt tilpasset kosthold (hvor legene har få timers undervisning), det å kombinere konvensjonell medisin med tradisjonelle medisinske metoder som urter og tilskudd og homeopati (som er over 200 år gammel og som mange britiske, indiske og tyske leger med suksess benytter seg av bla. for å redusere antibiotika-bruken,) og tusen år gamle metoder som akupunktur, refleksologi og energibehandling.

Vi har også fokus på helhetlig behandling av mennesket, at vi fungerer som en organisme hvor både det kroppslige systemet, det mentale, emosjonelle og åndelige påvirker hverandre og fungerer samlet som en enhet. Derfor tilbyr vi behandlingsformer og terapiformer med verktøy som både kombinerer det fysiske og psykiske (som er den vanligste inndelingen), så vel som terapiformer med mest fokus på det mentale, emosjonelle og personlig utvikling og også livsveiledning for de som ønsker å gå dypere i seg selv og utvikle bevisstheten.

I tillegg til kontinuerlig videreutdanning og oppdatering innen sine respektive fagfelt, oppfordrer vi alltid våre terapeuter til å gå til personlig veiledning for å vokse både som terapeuter og mennesker.

For tiden er vi spesielt interessert i å utvide teamet med terapeuter med følgende kunnskapsområder:

 • Akupunktur
 • Psykologi
 • Gestaltterapi
 • TRE
 • NLP
 • Homeopat, som er interessert i spesialisere seg på å arbeide med barn og støttebehandling til konvensjonell medisinsk behandling/rehabilitering etter alvorlig sykdom
 • Soneterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Kinesiologi

Send oss en melding